+90 (332)
813 48 41
ANASAYFA > KURUMSAL

Site Kullanım Şartları

Sayın Kullanıcı,
Ozdoganotomotiv.com web sitesine hoş geldiniz.
Aşağıda "Kullanım Şartnamesi", Özdoğan Otomotiv web sitesinin, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.
Özdoğan Otomotiv web sitesine giren her kullanıcı, Kullanım Şartlarında yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları

Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe web sitesinde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.
Web sitesinde yayınlanan, telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ÖZDOĞAN Otomotive ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. ÖZDOĞAN Otomotiv’in yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. ÖZDOĞAN Otomotiv, bu tür materyallerin (duvar kağıdı, ekran koruyucu, reklam filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.
Aksi açık bir şekilde belirtilemedikçe web sitesinde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye'de yerleşik Kullanıcılara yöneliktir.
Web sitesinde yer alan her türlü içerik; finansal bilgiler, fabrika, terminal ve diğer lokasyon bilgileri, resim, açıklama ve haber, etkinlikler (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, ÖZDOĞAN Otomotiv’den temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.
Web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Özdoğan Otomotiv'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
Özdoğan Otomotiv kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Özdoğan Otomotiv web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
Özdoğan Otomotiv sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece Özdoğan Otomotiv tarafından İnsan Kaynakları, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kullanılabilecektir.
Özdoğan Otomotiv sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarının doldurulmuş olması, Kullanıcı'ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı'ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez.
Web sitesinin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın Özdoğan Otomotiv sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Özdoğan Otomotiv Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
Kullanıcılar ile web sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) ile Özdooğan Otomotiv arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Özdoğan Otomotiv elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde Konya mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülecektir.
Özdoğan Otomotiv web sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her türlü içerik, yayın tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
Kullanıcı, Özdoğan Otomotiv web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiştir.

Telif Hakkı

Copyright 2019 Özdoğan Otomotiv. Tüm hakları saklıdır. Tüm metinler, resimler, grafikler, ses, video ve animasyon dosyaları ve ayrıca bunların düzenlemeleri, fikri mülkiyet hakkının korunması için telif hakkı ve diğer yasalara tabidir. Bunlar, ticari veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, değiştirilemez ve başka web sitelerinde kullanılamaz. Özdoğan Otomotiv’in bazı internet sayfaları, telif sahibinin kullanıma izin verdiği materyaller de içermektedir.

Ürünler ve Fiyatlar

Bazı sayfaların redaksiyonu tamamlandıktan sonra ürünlerde ve hizmetlerde değişiklikler meydana gelmiş olabilir.

Lisans Hakları

Özdoğan Otomotiv olarak size yenilikçi ve bilgilendirici bir internet programı sunmak istiyoruz. Bu nedenle tasarımlarımızdan, sizin de bizim gibi memnun kalacağınızı ümit ediyoruz. Özdoğan Otomotiv’in; patentler, ticari markalar ve telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyetini koruması gerektiğini ve bu internet sayfalarının Özdoğan Otomotiv’in fikri mülkiyetine yönelik herhangi bir lisans hakkı sağlayamadığını anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

İleriye dönük ifadelerle ilgili hatırlatmalar

İnternet sayfaları, yatırımcı ilişkileri bültenleri, yıllık ve ara dönem raporları, öngörüler, sunumlar, etkinliklerin ses ve video yayınları (canlı veya bant olarak) ve bu web sitesindeki diğer belgeler ayrıca yönetimin güncel tahminlerine dayanan gelecekteki geliştirmeler ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir. "Öngörmek", "varsaymak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "amaçlamak", "yapmak/yapabilmek", "planlamak", "tasarlamak, "gerekli olmak" ve benzer kavramlar bu tür ileriye dönük ifadeleri tanımlamaktadır. Bu tür ifadeler bazı riskler ve belirsizlikler barındırmaktadır. Bununla ilgili bazı örnekler:  satış bölgelerinde konjonktürün zayıflaması; döviz kurlarının, faiz oranlarının ve hammadde fiyatlarının değişmesi; rakiplerin piyasaya ürün sürmesi; daha yüksek satış teşvikleri; malzeme sıkıntıları, işçi grevleri veya tedarikçi iflasları nedeniyle üretim malzemelerinin teslimatında aksaklıkların yaşanması. Bu belirsizlik faktörlerinden birinin veya başka ölçülemez veya öngörülemez durumların oluşması veya ifadelere temel teşkil eden varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkması durumunda, gerçek sonuçlar, bu ifadelerde belirtilen veya üstü kapalı olarak dile getirilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. İleriye dönük ifadeleri sürekli olarak güncelleme amacımız bulunmamaktır ve bununla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz, çünkü bunlar sadece yayınlandıkları günün koşullarına istinaden oluşturulmuş içeriklerdir.

Sorumluluk

Bu sayfalardaki bilgiler ve beyanlar, açık veya üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş olsalar dahi herhangi bir teminat veya garanti oluşturmaz. Bunlar; özellikle nitelik, ticari yeterlilik, belirli amaçlara uygunluk veya yasaları ve patentleri ihlal etmemeye ilişkin herhangi bir zımni onay veya garanti oluşturmaz.
İnternet sayfalarımızda, başka internet sayfalarına yönelik linkler de bulabilirsiniz. Yönlendirme yapılan sayfaların tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Bu nedenle, burada bulunan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul edemeyiz. Bu çerçevede, iş bu vesile ile bu sayfaların tüm içeriklerinden kendimizi muaf tutuyoruz. Bu açıklama, internet sayfalarımızda bulunan tüm harici sayfalara ve bunların içeriklerine yönelik linkler için geçerlidir.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 Sayılı Kanun gereğince hatırlatma sadece Türkiye’deki kullanıcılar için geçerlidir: Özdoğan Otomotiv, herhangi bir tüketici uzlaştırma kurulu karşısında bir anlaşmazlık çözümü sürecine katılmayacaktır ve bunu yapmak zorunda da değildir.

 

+90 (332)
813 48 41
● Kişisel Verilerin Korunması Politikası ● Site Kullanım Şartları ● Bilgi Toplumu Hizmetleri● Çerezlerin Kullanımı